O NAMA
Stomatološka ordinacija "Dr Nikola Popović", osnovana je 2006.godine.

Stalni stručni tim čine:
-dr Nikola Popović - doktor opšte stomatoloije
Vlasnik i osnivač stomatološke ordinacije dr Nikola Popović diplomirao je 2003. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Stručni ispit položio je 2004. godine. Pored obaveznog lekarskog staža ima i višegodišnje iskustvo u privatnoj praksi. U cilju pružanja što kvalitetnije usluge, kontinuirano se edukuje na seminarima i kongresima koji se tiču različitih segmenata stomatologije, o materijalima i inovacijama tehnika rada, o čemu svedoče sertifakati i diplome.
Član je Stomatološke komore Srbije.

- dr spec.Dragana Savić - specijalista oralne hirurgije i parodontologije.
Dr Dragana Savić diplomirala je 1992. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Državni ispit položila je 1993. godine. Specijalistička ispit iz oralne hirurgije i paradentologije je položila 1996. godine. Dugogodišnje iskustvo i rezultati, omogućili su joj i status stručnog konsultanta u više stomatoloških ordinacija u Beogradu.
Dr. Savić je član Stomatološke komore Srbije.

Po potrebi, na poziv dolaze i doktori drugih specijalnosti:
-dečija stomatologija
-ortodoncija,
-implantologija
Design by: ASTRA DIZAJN