USLUGE
Protetika:
• Bezmetalne krunice
• Fasete
• Metal-keramičke krunice
• Totalne akrilatne proteze
• Parcijalne akrilatne proteze
• Wissil proteze
• Izrada splintova
• Izrada livenih nadogradnja

Konzervativna stomatologija:
• Estetski ispuni
• Beljenje zuba
• Konzervativna nadogradnja zuba
• Ugradnja cirkona u zube

Oralna hirurgija:
• Vađenje zuba
• Hirurška vađenja zuba
• Hirurško uklanjanje procesa na vrhu korena zuba (apicotomia)
Parodontologija:
• Modifikovana Widman-ova režanj operacija (MWRO)
• Frenectomia
• Uklanjanje mekih naslaga sa poliranjem zuba
• Obrada (kiretaža) parodontalnih džepova

Ortodoncija:
• Izrada mobilnih ortodontskih aparata
• Izrada fiksnih ortodontskih aparata

Dečija i preventivna stomatologija:
• Sanacija mlečnih zuba
• Sanacija mešovite denticije
• Uklanjanje mekih naslaga sa poliranjem zuba
• Zalivanje fisura

Implantologija:
• Titanijumski zubni implant
• Supra struktura na impantatu
• Izrada metal-keramičkih i bezmetalnih krunica na implantatu
Design by: ASTRA DIZAJN